Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία της.

Έννοιες - Ορισμοί

 1. Εταιρία: Η ατομική επιχείρηση Χαλκιάς Ζαφείριος με το διακριτικό τίτλο "Shopnet" που εδρεύει στην διεύθυνση Παπάφη 121, Κάτω Τούμπα, Θεσσαλονίκη, τηλ επικοινωνίας 2310 989004
 2. Ιστοσελίδα: Το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου www.incollection.gr
 3. Προϊόν: το εκάστοτε προϊόν που προσφέρεται μέσω της ιστοσελίδας.
 4. Προσφορά: η ειδική εκπτωτική τιμή αγοράς των προϊόντων που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.
 5. Αγοραστής: κάθε χρήστης ο οποίος προβαίνει σε αγορά του εκάστοτε προϊόντος μέσω της ιστοσελίδας.

Σχετικά με τους όρους χρήσης

Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων τους οποίους καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά και οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη επίσκεψη σας σε αυτόν τον κόμβο.

Ευθύνη χρήστη / αγοραστή

Η συμμετοχή στις προσφερόμενες υπηρεσίες της ιστοσελίδας επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους έχουν συμπληρώσει το δέκατο-όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Ο χρήστης δηλώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχει για την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι ακριβείς.
Επίσης ο χρήστης δηλώνει ότι είναι ο νόμιμος κάτοχος και χρήστης του μέσου πληρωμής το οποίο θα χρησιμοποιήσει προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση οποιουδήποτε είδους δικαιοπραξίας. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν πληροί κάποιες από τις παραπάνω προϋποθέσεις, η εταιρία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Υποχρεώσεις εταιρίας

Η Εταιρία υποχρεούται να παρέχει τα προϊόντα του στον αγοραστή σε σύντομο χρονικό διάστημα και όπως αυτά παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα ως προς την ποιότητα και την ποσότητα τους, συνοδευόμενα από το ανάλογο παραστατικό, χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις πέραν αυτών που τυχόν αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.incollection.gr . Επίσης  οφείλει να αναγνωρίζει το “Δικαίωμα υπαναχώρησης” του αγοραστή, όπως αναφέρεται στήν "Πολιτική Επιστροφών".
Η Εταιρία δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα www.incollection.gr αναφορικά με την ύπαρξη των τεχνικών και ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων που κατά περίπτωση διαθέτει. Τα παρεχόμενα ουσιώδη ή επουσιώδη χαρακτηριστικά αναφορικά με τα προσφερόμενα προϊόντα (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά τιμή, διαθεσιμότητα κλπ) έγκεινται υπό τη ρητή επιφύλαξη τυπογραφικών λαθών, ή τεχνικών λαθών που θα υπερέβαιναν τους κανόνες των χρηστών, οικονομικών και συναλλακτικών ηθών καθώς επίσης και λαθών που προκλήθηκαν από λόγους ανωτέρας βίας.

 
Γενικά για το Περιεχόμενο της ιστοσελίδας
 • Τα πνευματικά δικαιώματα του Περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου (site) www.incollection.gr που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο Δίκτυο από την εταιρεία προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. H εταιρεία καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε το Περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών/μελών ή τρίτων, για οποιαδήποτε ζημία, οφειλομένη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.
 • Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Η εταιρεία παρέχει το Περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις,) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σε αυτόν τον δικτυακό τόπο στη βάση του “ως έχει” (“as is”) και “ως διατίθενται” (“as available”) και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
 • Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας.
 • Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την εταιρεία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της εταιρεία ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
 • Η τυχόν διασύνδεση της ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων (links), πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών-μελών. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων τους. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνη για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.
 • Η εταιρεία δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση , θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών/μελών της ιστοσελίδας της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών (viruses) ή άλλων παρόμοιων στοιχείων (π.χ. Worms, trojanhorses) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας, ή αναπαργωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κ.λ.π.)
 • Ο χρήστης/μέλος της εταιρείας κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει την εταιρεία και τους συνεργάτες της για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτής και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών της εταιρείας.
 • Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι η εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.
 • Η εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στην εταιρεία και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.
 • Η εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της. Δεν ευθύνεται όμως για τυχόν διακοπή λειτουργίας του δικτυακού της τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή, οφειλομένη στη αδυναμία παροχής σύνδεσης στον δικτυακό τόπο αυτό.
 • Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται στις δικτυακές σελίδες μέσω υπηρεσιών καταλόγου και εξυπηρετητών αναζήτησης.
 • Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/μέλος ζητήσει από τους εκάστοτε υπευθύνους υποστήριξης χρηστών της εταιρείας την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας (π.χ. πρόβλημα πρόσβασης, πρόβλημα με την ηλεκτρονική αλληλογραφία, κλπ), τότε ο υπεύθυνος για την αντιμετώπιση του προβλήματος δύναται να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών σχετικά με το αίτημα του χρήστη (μηνύματα, συνδέσεις, κλπ). Ο υπεύθυνος διαχειριστής δεσμεύεται από την παρούσα δήλωση εχεμύθειας.
 • Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της, να προσθέτει, τροποποιεί ή και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους.
 • Η από μέρους σας πρόσβαση στην ιστοσελίδα της εταιρείας, επιβεβαιώνει ότι έχετε κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται, καθώς και ότι συμφωνείτε απόλυτα με τους όρους αυτούς.

Ισχύον δίκαιο

Ρητά συμφωνείται ότι το δίκαιο που διέπει τις σχέσεις μεταξύ του αγοραστή και της Εταιρίας θα είναι το ελληνικό δίκαιο, ενώ για κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει αρμόδια θα καθίστανται τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Προστασία προσωπικών δεδομένων & Cookies

 

Τηλεφωνικές παραγγελίες: (+30) 2310989004
6-16 ΕΤΩΝ
1-6 ΕΤΩΝ
6–24 ΜΗΝΩΝ
ΒΡΕΦΙΚΑ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα { IN-COLLETION }

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Copyright © 2017 IN-COLLECTION | SHOPNET promotion | All Rights Reserved. |Για αντιγραφή, αναδημοσίευση μέρους η ολόκληρου του περιεχομένου απαιτείται έγγραφη άδεια.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.